மனையின் சிறப்பம்சங்கள்

 • DTCP Approved மனைகள்
 • NH – 44-ல் இருந்து 700m மட்டும்
 • குடியிருப்புக்கு மத்தியில் அமையபெற்ற மனைகள்
 • நமது மனை பிரிவானது கப்பலூர் தொழிற்பேட்டைக்கு பின்புறம் அமைந்துள்ளது.
 • மனைக்கு மிக அருகில் அரசு பள்ளி மற்றும் மகுத்துவமனை வசதி
 • துணைகோள் நகரம் எதிரில் நமது மனை பிரிவு அமைந்துள்ளது
 • Benz, BMW, Tayato, Suzuki, Mahindra, Renault, Tata, Nissan MG QU மிகப்பெரிய கார் நிறுவனங்கள் அமைந்துள்ளது
 • SBI, Canara Bank, Indian Bank, போன்ற அரசு வங்கிகள் நமது மனை பிரிவை சுற்றி அமைந்துள்ளது.
 • AIIHS மருத்துவமனை 10 நிமிட பயணம்
 • திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோவில் நிமிட பயணம்
 • திருமங்கலம் பஸ் நிலையம் 5 நிமிட பயணம் மட்டுமே
 • Airport 15நிமிட பயணம் மட்டுமே
 • சுவையான குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரமான காற்றோட்டம், பின்சார் இணைப்புகள் உள்ளது
 • மெட்ரோ ஐங்க்ஷன் மிக அருகில்
 • வாஸ்து முறைப்படி அமையப்பெற்ற வீட்டடி மனைகள்

EAGLE VIEW

Play Video

our videos

About Us

Valam Promoters, a distinguished name in Madurai’s real estate sector, has been dedicated to facilitating seamless plot sales for the past three years.

Committed to excellence, we take pride in delivering invaluable services to our discerning customers.

Our unwavering focus on transparency, integrity, and customer satisfaction sets us apart in the industry. With a legacy of trust and reliability, Valam Promoters is synonymous with quality plots and hassle-free transactions.

As a parent concern, Mr.Gopal’s NG Sree Meenakshi Coffee Bar & Hotel VadakuAvani Moola Street is a well-established and revered entity in Madurai, further attesting to our commitment to excellence across diverse ventures.

For the first time in Madurai, we are the only promoters giving end-to-end services to our customers. We are still up to Patta registration.

We provide valuable services, like construction and building your dream home. Our team will support the hassle-free loan process.

Explore the boundless opportunities and serenity that our meticulously curated plots offer. At Valam Promoters, we envision and create spaces where dreams of a perfect home come to life.

Your journey to owning prime real estate starts here with us. Welcome to a world of possibilities and growth with Valam Promotors.

Available for

Immediate Occupancy !

+91 73058 74577

+91 94427 09100

support@valampromotors.com

582, 1, Tirupparankunram Rd, Nila Nagar,
Pasumalai,
Thiruparankundram,
Madurai- 625006

1, 1, N Avani Moola St,
Madurai Main,
Madurai- 625001

Get in Touch !

  © valampromoters.  All rights reserved.